Nowe miejsca

Miejsce na teraz

1902-2020

Zdjęcie Park Henrykowski, osiedla Klasyków i Aroma Park

mieszkaniowa, rekreacyjna